IEA: Fosil Yakıtlarda Küresel Talep İlk Kez Pike Ulaşıyor ya da Durağanlık Gösteriyor

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayımladığı Dünya Enerji Görünümü 2022 raporundaki senaryolarda fosil yakıtların her birine yönelik küresel talep ilk kez bir zirve veya durağanlık gösteriyor. Çalışmaya göre dünya enerji kriziyle mücadelesini çok az temiz enerjiyle sürdürüyor. Temiz enerjiye daha hızlı geçiş ise, bu krizin etkisini hafifletmeye yardımcı olabilirdi; rüzgar, güneş ve enerji verimliliği krizden çıkmanın en iyi yolunu temsil ediyor. Çünkü fosil yakıt projeleri enerji krizini çözemeyecek. Bugün alınan yeni konvansiyonel petrol ve gaz sahası onayları bu acil ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmayacak. Ayrıca, kömür kullanımındaki artışların geçici olması ve kriz azaldıkça yerini yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakması bekleniyor.

Subscribe for very climate news!

© 2022 İklim Haber. All rights reserved.