Yeni Rapor: Glasgow Paktı Bozuldu, G7 Dünyayı 3 Derecelik Isınma Yoluna Soktu

Lorem initius...

COP27’de açıklanan yeni bir rapor, büyük ekonomilerin ulusal iklim planlarının dünyayı 3 derecelik bir ısınmaya sürüklediğini ortaya koydu.

 

COP27’de İklim Kırılganlığı Forumu (CVF), G7 ve G20’nin büyük ekonomilerinin NDC’lerinin 1.5 derece hedefine uyumu konusunda “kırmızı ışığa” takılıp kaldığını göstermek için trafik ışığı yaklaşımını kullanan yeni ve önemli bir rapor yayımladı.

 

Buna karşılık, Afrika Grubu, en az gelişmiş ülkeler (LCD) ve CVF’nin kendisi de dahil olmak üzere savunmasız ülke gruplarının tümünün NDC’leri halihazırda Paris Anlaşması ve 1,5 derece hedefi ile tamamen uyumlu ve bu nedenle raporda yeşil ışığa sahip.

 

“Paris Goals NDC Alignment ‘Traffic Light’ Assessment” başlıklı rapor, her insanın atmosfere eşit erişim ve sorumluluğa sahip olduğu ilkesine uygun bir biçimde, başlangıç ​​yılı olarak BM İklim Sözleşmesi’nin ilk IPCC raporunun üretildiği 1990’daki temel yılı kullanarak karbon bütçelerini hesapladı. Bu bütçeler daha sonra, ülkelerin farklı emisyon azaltım kapasitelerini hesaba katmak için hem GSYH hem de İnsani Gelişme Endeksi kullanılarak ayarlandı.

 

Rapor önemli veriler sunuyor. Mevcut emisyonların %25’ine sahip olan G7 üyeleri adil pay temelinde 1,5 derece için karbon bütçesini bir yılda tamamen tüketti ve bu dünyayı 3 dereceden fazla ısınma yolunda ilerletti.

 

Bununla birlikte, küresel emisyonların %5’ine neden olan ve 1,5 milyar toplam nüfusa sahip CVF ise, Paris Anlaşması’nın 1,5 derece hedefine adil bir pay temelinde tamamen uygun.

 

Afrika Grubu, LCD’ler ve CVF’ler, karbon bütçelerini çoktan aşmış olanların neden olduğu iklim etkileri ile mücadele ederken, gerekli finansmana ve kayıp ve zarar mekanizması finansmanına ulaşamıyor.

 

COP26’daki Glasgow İklim Paktı, tüm ülkeleri 1.5 dereceye uyum için 2030 NDC hedeflerini gözden geçirmeye ve yetersiz kalanları güçlendirmeye zorlamıştı.

 

Rapor, örneğin G7’nin, adil bir paylaşım temelinde 1,5 derece ile uyumlu olması için hızlı bir şekilde emisyonlarını mevcut seviyelere göre %82 ve 2030 NDC hedeflerine göre ise %91 azaltması gerektiğini gösteriyor.

 

UNFCCC’ye taraf 12 devletten oluşan bir müzakere grubu olan Şemsiye Grubu’nun adil paylaşım temelinde 1,5 derece ile uyumlu olması için mevcut emisyonlarını %95 azaltması gerekiyor.

 

COP27’de konuşan Çevre Koruma Ajansı İcra Direktörü ve CVF Gana Başkanlığı Özel Temsilcisi Dr. Henry Kokofu rapora dair şunları söyledi: “Glasgow Paktı, tüm ülkelerden bu yıl 1.5 ile uyumlu olmayan 2030 NDC hedeflerini güçlendirmelerini istedi. Bu raporla Glasgow İklim Paktı’nın bozulduğunu görebiliriz. Çünkü sadece bir yıl önce zengin ve büyük kirletici ülkeler Glasgow’da üzerinde anlaşılan kurallara uymadılar ve 1.5 derece hedefi yolunda ilerlemediler” dedi.

 

Dünyanın savunmasız ülkelerinin iklim krizinde tarihsel sorumluluğun neredeyse yok ve kapasite sorunları yaşıyorlar. Dr. Kokofu da tüm bunlara rağmen bu ülkelerin ulusal iklim hedeflerini Paris Anlaşması ile uyumlu hale getirmek için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

 

Subscribe for very climate news!

© 2022 İklim Haber. All rights reserved.